Danh mục tải vềTài liệu và phần mềm sử dụng cho chữ ký số VNPT-CA

VNPT-CA CPS Tải về
Mã SHA256: 8A5C7AE1F0D83BFD197C5B9EAA28DB74AE97107783FDE81CA4B89B405A79457A
VNPT SmartCA RS CPS Tải về
Mã SHA256: 56dd7f51ac61f5d99e99dd784a68d3b2a0b01ec803958a0cd1321d3854a12f52
Danh sách chứng thư số đang hoạt động Tải về
Mã SHA256: 800c7dba7d821f7a494c758e62f91819d09b9c23728220236a845b9344f075ee
Danh sách chứng thư số bị tạm dừng Tải về
Mã SHA256: cc6bdd18356533449d6c4f30dccd7d8ba4ee21682a678d4476b9751844fafcaf
Danh sách chứng thư số bị thu hồi Tải về
Mã SHA256: a6eef646eba7f052e632a38ddc3f81a91a88c6da165ae5132376cbb2b7728f7c
Quyết định ban hành bổ sung điều chỉnh các gói cước tích hợp cho khách hàng SMEs Tải về
Mã SHA256: fe14786e3e85af9f466a63cb6900c39470dac2f4bf17943b5843dc57bba68db7
Ban hành chính sách giá cước tạm thời các gói cước tích hợp danh cho khách hàng vừa và nhỏ Tải về
Mã SHA256: 0740e6acd2962ad7975a1d2dc99df57c60b19a15632fa8439ec49b439018edff
Ban hành chính sách dịch vu VNPT CA cho Hộ chiếu Vaccine Tải về
Mã SHA256: ec16e542c2def9ca026d2779ec7d35dd92b802202491854339dc008a7e73023c
Ban hành Giá cước dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến qua công VNPT BHXH Tải về
Mã SHA256: 61cc5139333a3cec12dd1d8386aede139122ba4aa68a9cc9389c6de4cef4452d
Quyết định giá cước dịch vụ VNPT CA Tải về
Mã SHA256: 3c284e26e32bdcb5774e0f77037f08655aa445ac034cbbed113990d3e3e51eac
Điều khoản sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA Tải về
Mã SHA256: be74bc09f72572b0d3694f78b9e57e7d2dcbe3c6ee7bfa236c95a5e25cd3c244
Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA (hình thức điện tử) Tải về
Mã SHA256: 0589b6eeb9587139e5a41f5c90b7fbefbfd5e1fd1d674a6f4e2d97fea0f17b12
Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA (hình thức giấy) Tải về
Mã SHA256: f1912082dd206837d279760304482b59f4d256d8bbbdc6866cb3be6866fd6d52
Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA Tải về
Mã SHA256: 3a758c58647b83e8f8719f91e8f9d8ae65f14fdf5ae8d3fe1f8e6bbbd1809f1d
Quyết định số 162 Ban hành mẫu hợp đồng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT CA Tải về
Mã SHA256: d6da0bce8174e723ddd0ba6da5a4b4b4c0183d62913d7584e8e58b26ccdd274f
Điều khoản sử dụng giải pháp CNTT Tải về
Mã SHA256: 2090e0a87b42b9fe265586d01325307e0d9f0fdc5133e588f0dce3ce9f29e065
Mẫu 89 Hợp đồng cung cấp dịch vụ giải pháp CNTT_hình thức hợp đồng điện tử Tải về
Mã SHA256: ec3af9fc6b326a967cb5d2cb5af6e89be0bb83406e72f05f06ad938e95030374
Mẫu 89 Hợp đồng cung cấp dịch vụ giải pháp CNTT_hình thức hợp đồng giấy Tải về
Mã SHA256: 0d0b3e5cca293a2911805c135f5b3fe91ab2f43b7426606a97f0f1e5ba6cc134
Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ giải pháp CNTT Tải về
Mã SHA256: 073681b72dc49a54498bfe97cbada9dbb4db1636760b7b7047b8a604383d412e
QĐ 387 Ban hành mẫu 89 hợp đồng cung cấp dịch vụ giải pháp CNTT Tải về
Mã SHA256: 428167fb52cce64aa2ca83a3421b427af681a30a2c57a2ee1000f4143a05d0a0
Mẫu Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng Tải về
Mã SHA256: fa8dcec6b9bc2f457908f3a478fb3edf4146dfd73fc47c811fc9d7c7c5b92d15
Mẫu Thỏa thuận xử lý dữ liệu cá nhân Tải về
Mã SHA256: 144cd730784e8bcd26e6470c6c6bf4aac87b7fdf961f8a40ac0b9b458f7dcc2f
Hướng dẫn kiểm tra nguồn gốc file tải về từ trang VNPT-CA Tải về
Mã SHA256: 683ecf94a2476f29f39931586490e0d63663d91cde3c2ff243fcd4a77423450a
Bộ cài plugin CAMS Tải về
Mã SHA256: 6ef8139e5e6997a4aa199c409bdf9f54b7057412c859174e9a091d5141017a9e
Hướng dẫn mở khóa USB Token trên vnpt-ca.vn Tải về
Mã SHA256: 25AE260894DE8FBF0A9F39A1377AE41D8F100804E9ECB5BBA9CFFC136B3D3583
Hướng dẫn mở khóa USB Token trên Token AN Tải về
Mã SHA256: 62428A8CBDB114957D5381B87EA76AEF7E0D971BFEE5314B8B40CF9C707A7181
Pkcs11 Admin v0.3.0 Tải về
Mã SHA256: 7E2A0D1BC6D4CC2A12628BE0A7038AF8397C7B682AE433D49EF0097A96653DFC
DRIVER ETOKEN CHO HDH WINDOWS 64BIT Tải về
Mã SHA256: 0487D6D5CC983C581C9A7D94D5377DA45899DB323752A8866D3651750FFC5D42
DRIVER ETOKEN CHO HDH WINDOWS 32BIT Tải về
Mã SHA256: DAFF3CFB074516225E12606CE400E0615DDAED0971D4882D39C1E583E29D8B1B
Driver Token v8 Tải về
Mã SHA256: 85aba12674feaca573bdc0b910e1b3181d1fc1a6dd3894b52c9014baec9bf8bc
VNPT eToken Manager Tải về
Mã SHA256: 04db5f3db420b8bba09d615270ce8a70e6f66fc60b05709c2bbdeac785970744
Hướng dẫn cài đặt Driver Token Tải về
Mã SHA256: 9332efea3ccefad3cc63c4d9f22d255a20d2e967f552f074cb44e2790af13f4a